SFZ Sociaal Fonds Zelfstandigen

De vraagbaken voor uw zelfstandigheid

Een initiatief uit 2004 met als uitgangspunt Zelfstandigen Zonder Personeel te informeren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van zelfstandigheid. Tevens is SFZ een collectieve inkoopcombinatie op het gebied van financiële dienstverlening en verzekerbare risico's voor de ZZP-er, freelancer en directeur grootaandeelhouder.

Verplichte AOV 2027

De uitgangspunten van de verplichte AOV zijn niet erg royaal, maximale uitkering bij arbeidsongeschiktheid €1.650,- per maand ongeacht jouw inkomen of vaste lasten en een wachttijd van 1 jaar. De premie voor deze verzekering is maximaal €220,- per maand. Voor dergelijke premies kan je een goede AOV verzekering sluiten bij een verzekeraar.

Dus oriënteer je bij ons en maak een persoonlijk rapport en/of sluit direct een AOV af!

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Een heel belangrijk te verzekeren risico voor de ZZP-er, freelancer en directeur grootaandeelhouder is arbeidsongeschiktheid. Als zelfstandige zijn er geen verplichte verzekeringen meer vanuit de overheid.

Een ondernemer dient dit inkomensrisico zelf te verzekeren. Sociaal Fonds Zelfstandigen heeft collectieve afspraken gemaakt met goede en betrouwbare partijen, waardoor de premie aanzienlijk omlaag is gegaan de afgelopen jaren. Van groot belang is dat de voorwaarden van deze producten goed zijn. Hier selecteert SFZ haar partners op.

Veel ondernemers zijn niet verzekerd voor dit risico, maar vele zijn dit wel! Op bestaande AOV verzekeringen is HEEL VEEL geld te besparen. SFZ heeft een overstapservice in het leven geroepen om bestaande AOV verzekeringen naar de afspraken van SFZ over te zetten zonder dat u hier risico loopt! Indien uw polis via een tussenpersoon loopt kan met akkoord van de tussenpersoon tussentijds ook bespaard worden bij een beperkt aantal aanbieders.

Beroepsaansprakelijkheidverzekering (BAV)

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verleent dekking tegen de aansprakelijkheid voor schade, die een professional (de onderneming en/of de persoon zelf) veroorzaakt bij de uitoefening van zijn beroep als gevolg van fouten.

Gedekt is zuivere vermogensschade en de hieruit voortvloeiende gevolgschade. Het gaat hierbij noch om letselschade of de schade die direct of indirect het gevolg van letsel is, noch om schade aan materiële zaken of schade die hiervan het gevolg is. Een voorbeeld van zuivere vermogensschade is de belastingadviseur die een verkeerd advies geeft waardoor de klant in zijn vermogen wordt geschaad.

Ziektekostenverzekering online afsluiten.

SFZ heeft voor freelancers een aantal zorgverzekeraars geselecteerd die verschillende dekkingen biedt tegen goede voorwaarden en uitstekende premies.

Onder meer ook een dekking die garanties beidt ten aanzien van de service en snelheid van behandeling en de mogelijkheid om in het buitenland geholpen te worden bij eventuele wachtlijsten in Nederland. Voor u als zelfstandige is het immers van levensbelang dat u zo snel mogelijk week aan het werk kunt.

De collectieve SFZ ziektekostenverzekeringen, met collectief onderhandelde premiestellingen, zijn ondergebracht bij:

  • a.s.r.
  • CZ
  • Menzis

Freelance BV concept

Een zelfstandige die via een door SFZ ondersteunde Freelance BV Formule werkzaam is, is verlost van de nadelige effecten, verplichtingen en onduidelijkheid van de Flexwet en of een modelovereekomst.

Risico

De opdrachtgever is bij deze formules bevrijd van het risico op naheffingen van sociale premies, Wet Ketenaansprakelijkheid, Inlenersaansprakelijkheid en de Flexwet. Een Freelance bv is eigenlijk een eenmans-detacheringbureau.

Werknemer UWV

De zelfstandige is werkzaam via deze BV die onder andere BTW, loonbelasting en UWV premies afdraagt. Opdrachtgevers ontvangen hierover een accountantsverklaring. De zelfstandige is dus een werknemer voor de UWV geworden in de op zijn initiatief opgerichte Freelance BV.

SFZ - Freelance BV Register

Door zich te registreren in het Freelance BV Register van SFZ heeft de freelancer toegang tot de maatwerk verzekeringen van SFZ die uitermate scherp zijn geprijsd. Tevens wordt middels het Poortwachter Proofpakket ook voldaan de de wettelijke vereisten op het gebied van de Wet Verbetering Poortwachter.

SFZ Formule

Sociaal Fonds Zelfstandigen (SFZ) helpt zelfstandig ondernemers zonder personeel bij het verminderen van de financiële risico's die zij lopen als ondernemer maar ook als privé-persoon.

SFZ heeft producten en diensten die op maat gesneden zijn voor Zelfstandigen Zonder Personeel. Bovendien ontwikkelt SFZ unieke producten die geschikt zijn voor freelancers die werken in de Freelance B.V. formule. Naast gemak en zekerheid bieden onze producten de voordelen die ook grote collectieve bedrijfsregelingen hebben.

Zelfstandigen

Freelancers lopen meer risico dan medewerkers in loondienst. Gelukkig staan daar andere voordelen tegenover. Bovendien zijn risico's gewoon te verzekeren. Alleen is dat vaak duur en soms zelfs lastig.

Veilig en gerust werken

Sociaal Fonds Zelfstandigen heeft een Maatwerk Verzekeringspakket samengesteld. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke risico's die freelancers lopen.

Laatste nieuws