Adviseurs

Assurantie tussenpersonen

Speciaal voor assurantie tussenpersonen, die offertes kunnen opvragen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor hun klanten. De huidige afspraken van SFZ behoren tot de beste van Nederland!


Op dit moment kunt u via SFZ direct  AOV offertes opvragen bij ASR (u dient wel een agentschap te hebben bij deze verzekeraar). Het gaat dan om beroepsklasse 1 en 2.

Verder heeft u toegang tot internetportals voor het direct sluiten van verzekeringsproducten als AOV, BAV en AVB, hier dient u zelf uw dienstverlening op aan te laten sluiten.

Uw klanten kunnen aanspraak maken op de 'collectief' onderhandelde verzekeringen van SFZ via uw agentschap. De enige voorwaarde is dat de ondernemer zich registreert bij SFZ om aanspraak te kunnen maken op de afspraken van SFZ.

U stuurt de verzekeraar de getekende offerte en formulieren op en aan SFZ het ingevulde en ondertekende registratieformulier. U kunt er ook voor kiezen dat de ondernemer via de site www.sfz.nl zijn/haar registratie zelf regelt.

Bestaande polissen via uw agentschap kunnen op contract vervaldatum of eerder met uw toestemming en de toestemming van de maatschappij zonder medische waarborgen worden omgezet naar de afspraken van SFZ. Hiermee biedt u zekerheid en tevens een verlaagde premie aan!

SFZ zal uiteraard geen contact opnemen met uw cliënt, behalve dan de factuur die de ondernemer aan ons betaald.

Dit is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. De jaarlijkse registratie vergoeding voor de ondernemer is €80,- exclusief btw per jaar (2023).

Voordat wij met elkaar kunnen samenwerken dient er een samenwerkingsovereenkomst met SFZ-direct te worden opgemaakt. Voor informatie kunt u ons benaderen via info@sfzdirect.nl of bellen met 020-5218122.