Maatwerkdiensten op het gebied van inkomen en risicobeperking voor Zelfstandigen Zonder Personeel

Klachtenprocedure

Voor de kwaliteit van onze dienstverlening

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als dat zo is vernemen wij dit graag van u.

Wij verzoeken u eerst uw klacht kenbaar te maken door een mail te sturen naar info@sfz.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen en dit naar ons te verzenden.

Zodra uw klacht bij ons binnen is, ontvangt u een ontvangstbevestiging. De duur van het onderzoek is afhankelijk van de aard van uw klacht. U krijgt hierover bericht.

Ga naar formulier voor de klachtenprocedure

Indien u uw klacht per post wilt sturen verzoeken wij u dit aangetekend te doen. U kunt uw correspondentie dan sturen naar:

Sociaal Fonds Zelfstandigen
T.a.v. de directie
Postbus 76760
1070 KB Amsterdam

De ervaring leert dat bijna alle klachten naar tevredenheid worden afgehandeld door SFZ. Mocht u toch niet tevreden zijn, kunt u contact opnemen met de onafhankelijke geschillencommissie, of zich wenden tot de burgerlijke rechter.