Klachtenprocedure

Voor de kwaliteit van onze dienstverlening

Wij hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als dat zo is vernemen wij dit graag van u.

Wij verzoeken u eerst uw klacht kenbaar te maken door een mail te sturen naar info@sfz.nl. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht verzoeken wij u onderstaand formulier in te vullen en dit naar ons te verzenden.

Zodra uw klacht bij ons binnen is, ontvangt u een ontvangstbevestiging. De duur van het onderzoek is afhankelijk van de aard van uw klacht. U krijgt hierover bericht.

Ga naar formulier voor de klachtenprocedure

Indien u uw klacht per post wilt sturen verzoeken wij u dit aangetekend te doen. U kunt uw correspondentie dan sturen naar:

Sociaal Fonds Zelfstandigen
T.a.v. de directie
Postbus 76760
1070 KB Amsterdam

De ervaring leert dat bijna alle klachten naar tevredenheid worden afgehandeld door SFZ. Mocht u toch niet tevreden zijn, kunt u contact opnemen met de onafhankelijke geschillencommissie, of zich wenden tot de burgerlijke rechter.