Maatwerkdiensten op het gebied van inkomen en risicobeperking voor Zelfstandigen Zonder Personeel

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Maatwerk afgestemd op de individuele eisen van de ondernemer

Indien u als zelfstandige aansprakelijk wordt gesteld voor aan derden toegebrachte schade, kunnen de financiele gevolgen aanzienlijk zijn.

Het doel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook wel genoemd Aansprakelijkheidsverzekering Voor Bedrijven (AVB) is de bescherming van het vermogen van de onderneming tegen aanspraken van derden.Belangrijk is dat indien een derde schade leidt zonder dat er schade is aan zaken of personen, de zogenaamde directe of zuivere vermogensschade, er meestal geen dekking is op de AVB. Dit risico wordt namelijk verzekerd door een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Afhankelijk van het beroep van de zelfstandige is een meer of minder uitgebreide dekking noodzakelijk. Zo kunnen onder de dekking van een AVB vallen:

  • Algemene aansprakelijkheid; bijvoorbeeld: zoals het kopje koffie over de server;
  • Aansprakelijkheid voor letselschade: bijvoorbeeld: door blootstelling aan gevaarlijke stoffen;
  • Productaansprakelijkheid: bijvoorbeeld: een geleverd product tot schade leidt bij een derde;

De bedrijfsaansprakelijkverzekering voor de zzp-er is daarom afgestemd op de individuele eisen van deze ondernemer en is dus maatwerk.

Klik hier om een premie berekening te maken en mogelijk een offerte te ontvangen!