Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Maatwerk afgestemd op de individuele eisen van de ondernemer

Indien u als zelfstandige aansprakelijk wordt gesteld voor aan derden toegebrachte schade, kunnen de financiele gevolgen aanzienlijk zijn.

Zonder advies, dus execution only zonder iemand aan de lijn te krijgen een verzekering afsluiten en direct een polis in uw mail, per maand betalen en per maand opzegbaar bij onderdeel van Munich Re Group.

Het doel van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook wel genoemd Aansprakelijkheidsverzekering Voor Bedrijven (AVB) is de bescherming van het vermogen van de onderneming tegen aanspraken van derden.Belangrijk is dat indien een derde schade leidt zonder dat er schade is aan zaken of personen, de zogenaamde directe of zuivere vermogensschade, er meestal geen dekking is op de AVB. Dit risico wordt namelijk verzekerd door een beroepsaansprakelijkheidsverzerkering.

Afhankelijk van het beroep van de zelfstandige is een meer of minder uitgebreide dekking noodzakelijk. Zo kunnen onder de dekking van een AVB vallen:

  • Algemene aansprakelijkheid; bijvoorbeeld: zoals het kopje koffie over de server;
  • Aansprakelijkheid voor letselschade: bijvoorbeeld: door blootstelling aan gevaarlijke stoffen;
  • Productaansprakelijkheid: bijvoorbeeld: een geleverd product tot schade leidt bij een derde;

De bedrijfsaansprakelijkverzekering voor de zzp-er is daarom afgestemd op de individuele eisen van deze ondernemer en is dus maatwerk.

Klik hier om een premie berekening te maken en verschillende verzekeraars te vergelijken met de mogelijkheid een offerte te ontvangen!

Bedrijfsaansprakelijkheid heeft betrekking op schade die wordt veroorzaakt door een onderneming tijdens de uitvoering van haar activiteiten. Het kan gaan om materiële schade aan eigendommen van derden, letsel aan personen of andere vormen van schade. Bedrijfsaansprakelijkheid beschermt tegen claims die voortvloeien uit de dagelijkse bedrijfsactiviteiten, zoals een klant die valt over een losliggende kabel in je kantoor of een product dat schade veroorzaakt nadat het is verkocht. Deze verzekering dekt meestal juridische kosten en eventuele schadevergoedingen die aan derden moeten worden betaald.