Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Standaard dekkingen voor een aantal specifieke groepen

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verleent dekking tegen de aansprakelijkheid voor schade, die een professional (de onderneming en/of de persoon zelf) veroorzaakt bij de uitoefening van zijn beroep als gevolg van fouten.

Zonder advies, dus execution only zonder iemand aan de lijn te krijgen een verzekering afsluiten en direct een polis in uw mail, per maand betalen en per maand opzegbaar bij onderdeel van Munich Re Group.

Gedekt is zuivere vermogensschade en de hieruit voortvloeiende gevolgschade. Het gaat hierbij noch om letselschade of de schade die direct of indirect het gevolg van letsel is, noch om schade aan materiële zaken of schade die hiervan het gevolg is. Een voorbeeld van zuivere vermogensschade is de belastingadviseur die een verkeerd advies geeft waardoor de klant in zijn vermogen wordt geschaad.

Deze verzekering wordt door de meeste bedrijven verplicht gesteld voor leveranciers. Ook voor zzp-ers en freelancers. Speciaal voor de bij SFZ aangesloten zzp-ers en freelancers is een hoogwaardige, eenvoudige en voordelige beroepsaansprakelijkheidsverzekering samengesteld.

Hierbij zijn standaard dekkingen gerealiseerd voor een aantal specifieke groepen:

  • Interim managers en financieel specialisten (zonder directie en/of bestuurdersverantwoordelijkheid)
  • HRM consultants ICT consultants inclusief projectmanagers (exclusief software ontwikkelaars)
  • Software ontwikkelaars
  • Interim managers met directie en/of bestuurdersverantwoordelijkheid
  • Communicatie
  • Organisatie adviseurs
  • Bewindvoerder WSNP
  • Juridisch adviseur
  • Grafisch ontwerper

en nog veel meer beroepen start hiervoor de berekeningen!

Maak hier uw berekening met onze leverancier MARKEL of HDI Gerling en ontvang direct een offerte!

Beroepsaansprakelijkheid is specifiek van toepassing op professionals die diensten verlenen op basis van hun expertise, zoals advocaten, accountants, architecten, consultants en medische professionals. Het heeft betrekking op schade die voortvloeit uit fouten, nalatigheid of verkeerde adviezen tijdens de uitoefening van hun beroep. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (ook wel bekend als Errors and Omissions-verzekering) beschermt professionals tegen claims die voortvloeien uit deze beroepsfouten. Het kan bijvoorbeeld gaan om een advocaat die verkeerd juridisch advies geeft, waardoor een cliënt financiële schade lijdt. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de kosten van juridische verdediging en eventuele schadevergoedingen die voortvloeien uit dergelijke claims.