Poortwachter Proof pakket

Dienstverlening geschikt voor de Freelance BV vorm

SFZ heeft voor het poortwachter traject een overeenkomst gesloten met Bee Active. Hierbij wordt van een dienst gebruik gemaakt die specifiek geschikt is voor de Freelance BV vorm.

Deze dienstverlening omvat de volgende activiteiten:

  • Contractopmaak door SFZ;
  • Aanleggen werkgeversdossier;
  • Aanleggen werknemersdossier;
  • Verzuimoverzicht ;
  • Verwerking ziek,- en herstelmeldingen;
  • Bewaken tijdspad acties in het kader van Wet Verbetering Poortwachter;
  • Screenen verzuim op mogelijke aansprakelijkheid derden;
  • Informatieverstrekking verantwoordelijkheden werknemer;
  • Opname bijhouden van informatie in medisch dossier.

Voor het jaar 2022 is het tarief vastgesteld op € 55,- exclusief BTW per werknemer. Voor Uniforce aangeslotenen is deze dienstverlening een gratis onderdeel van de Uniforce aansluiting.

De verstrekking van de overige aanvullende diensten vindt plaats in opdracht van u als zelfstandige. Deze verrichtingen doen zich voor wanneer u ziek wordt en er bijvoorbeeld in het kader van de Wet Poortwachter een plan van aanpak moet worden opgesteld. Deze verrichtingen worden los van de basis dienstverlening op verrichtingenbasis aan u gefactureerd.