Uniforce

Oplossingen voor zelfstandig professionals

Een zelfstandige die via een door SFZ ondersteunde Freelance BV Formule werkzaam is, is verlost van de nadelige effecten, verplichtingen en onduidelijkheid van de Flexwet en of een modelovereenkomst.

Risico

De opdrachtgever is bij deze formules bevrijd van het risico op naheffingen van sociale premies, Wet Ketenaansprakelijkheid, Inlenersaansprakelijkheid en de Flexwet. Een Freelance bv is eigenlijk een eenmans-detacheringbureau.

Werknemer UWV

De zelfstandige is werkzaam via deze BV die onder andere BTW, loonbelasting en UWV premies afdraagt. Opdrachtgevers ontvangen hierover een accountantsverklaring. De zelfstandige is dus een werknemer voor de UWV geworden in de op haar/zijn initiatief opgerichte Freelance BV.

SFZ - Freelance BV Register

Door zich te registreren in het Freelance BV Register van SFZ heeft de freelancer toegang tot de maatwerk verzekeringen van SFZ die uitermate scherp zijn geprijsd. Tevens wordt middels het Poortwachter Proofpakket ook voldaan de de wettelijke vereisten op het gebied van de Wet Verbetering Poortwachter.

SFZ ondersteunt de Freelance BV formule : Uniforce en BVIK

Uniforce

Als zelfstandig professional werken voor wie je wilt, zolang je wilt. Dit is een unieke rechtsvorm die Uniforce samen met jou opricht.

Mede mogelijk gelijktijdig informatie aan te vragen over Freelance schadepakket, Poortwachter proof pakket en meer