Ongevallenverzekering

Voor extra risico's die niet of nog niet door andere verzekeringen gedekt worden

Vroeger was de ongevallenverzekering de enige mogelijkheid voor ondernemers om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Tegenwoordig is een ongevallenverzekering met name aan te raden als u door uw werk extra risico's loopt die niet of nog niet door andere verzekeringen gedekt worden.

De ongevallenverzekering van SFZ bent u verzekerd van een uitkering als u gevolg van een ongeval komt te overlijden of blijvend invalide raakt. Een ongevallenverzekering is een zogenaamde sommenverzekering. Hierbij staat het uitkeringsbedrag los van de werkelijke schade. U kunt daarom zelf bepalen hoe hoog de uitkering bij overlijden en/of bij gehele of gedeeltelijke blijvende invaliditeit.

De vaststelling van de uitkering is afhankelijk van de mate van invaliditeit. Medische deskundigen zullen dit bepalen aan de hand van een invaliditeitsschaal die ook wel Gliedertax wordt genoemd.

De ongevallenverzekering kan ook als aanvullende dekking op de autoverzekering worden meeverzekerd. De inzittende zijn dan verzekerd voor een ongeval tijdens het auto rijden.