ZelfPro

Oplossingen voor zelfstandig professionals

Een zelfstandige die via een door SFZ ondersteunde Freelance BV Formule werkzaam is, is verlost van de nadelige effecten, verplichtingen en onduidelijkheid van de Flexwet en of een modelovereenkomst.

Als je als Zelfstandig Ondernemer zelf werkzaamheden uitvoert voor een opdrachtgever en daarbij veelal op urenbasis werkzaamheden uitvoert, loop je het risico dat je voor de wet niet als zelfstandige wordt gezien maar als werknemer van jouw opdrachtgever.

Dit kan vooral het geval zijn als de werkzaamheden uitgevoerd worden volgens de instructies van jouw opdrachtgever, je door jouw opdrachtgever wordt aangestuurd, werkt met zijn systemen of middelen en je door hem wordt ingepland.

In zo’n geval wordt je voor de wet niet gezien als zelfstandig ondernemer maar wordt je, door de veronderstelde arbeidsrelatie, (jouw opdrachtgever bepaalt wat, wanneer en hoe jij je werk uitvoert) gezien als medewerker van jouw opdrachtgever met dat verschil dat jij geen salaris ontvangt maar dat je een factuur stuurt. Dit kan grote consequenties hebben voor jouw opdrachtgever. Deze kan dan aangeslagen worden voor naheffingen van premies voor sociale verzekeringen zoals ZW/WIA, WW etc.

ZelfPro

Als zelfstandig professional werken voor wie je wilt, zolang je wilt. Dit is een unieke rechtsvorm die ZelfPro samen met jou opricht.

Mede mogelijk gelijktijdig informatie aan te vragen over Freelance schadepakket, Poortwachter proof pakket en meer