Arbeidsongeschikheidsverzekering

Zonder advies een AOV afsluiten en direct een polis in uw mail, per maand betalen en per maand opzegbaar!

Een heel belangrijk te verzekeren risico voor de ZZP-er, freelancer en directeur grootaandeelhouder is arbeidsongeschiktheid. Als zelfstandige zijn er geen verplichte verzekeringen meer vanuit de overheid. Een ondernemer dient dit inkomensrisico zelf te verzekeren. Sociaal Fonds Zelfstandigen heeft collectieve afspraken gemaakt met goede en betrouwbare partijen, waardoor de premie aanzienlijk omlaag is gegaan de afgelopen jaren. Van groot belang is dat de voorwaarden van deze producten goed zijn. Hier selecteert SFZ haar partners op.

Zonder advies, dus execution only, zonder iemand aan de lijn te krijgen een AOV afsluiten en direct een polis in uw mail, per maand betalen en per maand opzegbaar bij een onderdeel van Munich Re. Dit is een nieuw initiatief in de Nederlandse markt dat SFZ ondersteunt. Middels een kennis en ervaringstoets onderzoeken wij of u voldoende weet om een AOV zonder advies af te sluiten. Mocht dit niet lukken dan helpen wij u met een onafhankelijk advies.

Veel ondernemers zijn niet verzekerd voor dit risico, maar vele zijn dit wel! Op bestaande AOV verzekeringen is HEEL VEEL geld te besparen. SFZ heeft een overstapservice in het leven geroepen om bestaande AOV verzekeringen naar de afspraken van SFZ over te zetten zonder dat u hier risico loopt! Indien uw polis via een tussenpersoon loopt kan met akkoord van de tussenpersoon tussentijds ook bespaard worden bij een beperkt aantal aanbieders.

U kunt uw polis of mogelijk offerte uploaden middels onderstaande module. Na ontvangst van uw polis of offerte krijgt u van SFZ een vergelijkbaar voorstel en is de besparing direct zichtbaar!

Een zelfstandige kan zich op verschillende manieren verzekeren tegen arbeidongeschiktheid:

  • Een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), via SFZ tegen collectieve voorwaarden en sterk gereduceerde premies af te sluiten.

  • Een vrijwillige Ziektewetverzekering en/of WIA-verzekering via het UWV. Deze verzekering kunt u als zelfstandige afsluiten indien u als werknemer of vanuit een uitkering de start maakt naar zelfstandig ondernemerschap.

Laat SFZ de vergelijking voor u maken en u informeren over de voor- en nadelen.

  • Een AOV-Vangnetverzekering, als een verzekeraar uw arbeidsongeschiktheidsrisico te hoog vindt, heeft SFZ een alternatieve verzekering die bedoeld is voor moeilijk verzekerbare risico's. Ondernemers die eerder voor een reguliere verzekering zijn geweigerd, kunnen een beroep doen op deze AOV.
  • Een Freelance BV Combinatie AOV,  deze SFZ verzekering wordt op 2 manieren aangeboden met als uitgangspunt de ziekteverzuim verzekering of de individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering (met medische waarborgen).

De Freelance BV Combinatie AOV

Freelancers die werken vanuit een Freelance BV (o.a. via Uniforce) zijn tegelijkertijd werkgever en werknemer. Om die reden bieden 'normale' ziekteverzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen geen oplossingen bij ziekte en WIA. De gangbare ziekteverzuim sluiten de DGA bijvoorbeeld uit! Om die reden heeft SFZ speciaal voor freelancers een unieke combinatieverzekering ontwikkeld, waarbij wel rekening is gehouden met deze specifieke positie.

De Freelance BV Combinatie AOV wordt op 2 manieren aangeboden, met als uitgangspunt de ziekteverzuim of de individuele arbeidsongeschikheidsverzekering (met medische waarborgen).

U kiest hierbij voor een bedrag dat u bij ziekte of WIA wilt verzekeren, en voor een eigen risicotermijn. Bij 100% ziekte wordt dit bedrag, na het verstrijken van de eigen risicotermijn  uitgekeerd. In de eerste twee ziektejaren betaalt de verzekeraar. Wanneer u na twee jaar in de WIA komt vult de verzekeraar de WIA uitkering aan tot het verzekerde bedrag. SFZ heeft voor u een vergelijking van de twee Freelance BV Combinatie AOV's gemaakt.