Privacystatement

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). SFZ heeft de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. Ga hier naar meer informatie over deze aanmelding van SFZ.

Bijzondere gegevens

Soms is vanuit onze dienstverlening noodzakelijk dat wij bijzondere gegevens van u nodig hebben. Bij sommige verzekeringen wordt bijvoorbeeld naar het eventuele strafrechtelijke verleden gevraagd. Wij zullen u hierbij alleen vragen naar strafrechtelijke gegevens over de afgelopen 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag van onze dienstverlening.

Rechten

Indien u incidenteel niet benaderd wenst te worden voor nieuwe scherpe acties of andere nieuwe producten van SFZ, kunnen wij er voor zorgen dat u hiervoor niet meer wordt benaderd. Wij verzoeken u dit aan ons kenbaar te maken door een mail te sturen naar info@sfz.nl.

Wilt u weten of de gegevens die wij van u hebben juist zijn, kunt u daar navraag bij ons naar doen. Wij zullen u dan binnen vier weken een overzicht van uw gegevens leveren. Van belang is dat u dit verzoek schriftelijk indient en als bijlage een ondertekende kopie van een geldig uw paspoort of identiteitskaart bijvoegt. U kunt dit verzoek, liefst aangetekend of met bewijs van ontvangst, sturen naar SFZ, Postbus 76760, 1070 KB Amsterdam.