Freelance schadepakket

Uniek combinatiepakket van verschillende verzekeringen

Dit unieke combinatiepakket van verschillende verzekeringen voorkomt dat u verschillende verzekeringen moet afsluiten met hoge basispremies en overbodige dekkingen.

De verzekering bestaat uit dekking bij brand en diefstal van inventaris (verzekerd bedrag € 15.000), computer en laptop inclusief vervoer (verzekerd bedrag € 5.000), zakelijke rechtsbijstand en aansprakelijkheid voor bedrijven (AVB).

Met de rechtsbijstandsverzekering inclusief incasso module bent u verzekerd van goede juridische bijstand bij vrijwel al uw ondernemersactiviteiten. Daarnaast geeft de incassoservice u een complete incassodienstverlening. Van advies over leveringsvoorwaarden tot en met juridische bijstand bij verweer van de wanbetaler. Wanbetalers zijn een serieus risico voor elke ondernemer. Onderzoek toont aan dat maar liefst 25% van alle faillissementen te wijten is aan wanbetalers.

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, ook wel AVB genoemd, verleent dekking voor personen- en zaakschade en de daaruit voortvloeiende gevolgschade (bedrijfsschade of smartengeld). Eigenlijk is deze verzekering een standaard verzekering, vergelijkbaar met de reguliere aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Deze verzekering wordt door de meeste bedrijven verplicht gesteld voor leveranciers. Ook voor freelancers.

Via ons kunt u 24/7 deze verzekeringen sluiten tegen concurrerende tarieven.