Jaarlijkse AOV update


Onderstaand vindt u het update formulier AOV. De gevraagde gegevens vormen het
fundament van uw AOV en helpen u en ons om na te gaan of uw huidige AOV nog altijd
aansluit bij uw persoonlijke- en financiële situatie.

Indien er wijzigingen worden geconstateerd ten opzichte van de uitgangspunten van uw
lopende polis, dan zal één van onze adviseurs binnen 5 werkdagen, na het versturen van uw
bericht, contact met u opnemen om het mogelijk aanpassen van uw lopende polis met u te
bespreken. Is uw verzekering up to date, dan zal u volgend jaar weer een bericht van ons
ontvangen betreffende de update AOV.

Huidige contactgegevens

Geef hier eventuele wijzigingen in de contactgegevens aan:

  Emailadres is niet (correct) ingevuld
  Telefoonnummer is niet (correct) ingevuld
  Niet juist ingevuld

Het gerealiseerd inkomen

De zelfstandig ondernemer: de belastbare winst uit onderneming en het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden (Wet Inkomstenbelasting 2001) voor ondernemersaftrek en MKB- winstvrijstelling, vermeerderd met fiscaal toegestane afschrijvingen op bedrijfsmiddelen

De DGA: het belastbare loon van de DGA (Wet Inkomstenbelasting 2001), vermeerderd of verminderd met het aan de DGA toe te rekenen deel van de belastbare winst verlies van de BV, vermeerderd met fiscaal toegestane afschrijvingen op bedrijfsmiddelen.

  Inkomen is niet (correct) ingevuld
  Inkomen is niet (correct) ingevuld
  Inkomen is niet (correct) ingevuld

Wachttijd

Beschikt u op dit moment over voldoende vermogen om de geselecteerde wachttijd (zie uw polis) te kunnen overbruggen?

  Dit veld is verplicht om in te vullen

Persoonlijke situatie

Heeft er zich een wijziging in uw persoonlijke situatie voorgedaan die aanleiding kan geven tot het doorvoeren van een wijziging?

Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan:

- Bent u intussen getrouwd / gescheiden?
- Is er sprake van gezinsuitbreiding?
- Bent u verhuisd?
- Zijn uw vaste lasten (sterk) gedaald of juist gestegen?

  Dit veld is verplicht om in te vullen

Twijfelt u of een wijziging in uw persoonlijke situatie van belang is voor uw AOV? Hieronder kunt u zelf aanvullende informatie noteren:

  Niet juist ingevuld

Ondertekening

Ondertekenen en versturen van uw AOV updateformulier

  Geboortedatum is niet (correct) ingevuld
  Dit veld is verplicht om in te vullen
 
twintig min één ? (antwoord niet in letters)