Maatwerkdiensten op het gebied van inkomen en risicobeperking voor Zelfstandigen Zonder Personeel

De veranderingen voor zzp'ers in 2021

ZELFSTANDIGENAFTREKOVERDRACHTSBELASTINGZORGVERZEKERINGSWETARBEIDSONGESCHIKTHEIDPENSIOEN

Een overzicht van de belangrijkste veranderingen voor zzp'ers vanaf 1 januari 2021.

 

De zelfstandigenaftrek gaat omlaag

Als je aan het urencriterium voldoet, heb je recht op de zelfstandigenaftrek. Dat bedrag mag je aftrekken van je winst uit onderneming. Hierdoor betaal je minder belasting. Sinds 2020 wordt de hoogte van de zelfstandigenaftrek in stappen beperkt. De zelfstandigenaftrek komt in 2021 uit op € 6.670.

 

De inperking van de zelfstandigenaftrek voor de éénmanszaak is al reeds ingezet, door druk uit Brussel zal dit waarschijnlijk sneller worden afgebouwd. Hierdoor betalen éénmanszaken meer belasting en houdt de ondernemer per saldo minder over.

Jelle J. de Boer | manager SFZ

 

Wat is het urencriterium?

Je voldoet meestal aan het urencriterium als je aan de volgende 2 voorwaarden voldoet: 
1. Je besteedt in het kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan je onderneming(en). Onderbrak je je werk als ondernemer door je zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
2. Je moet meer tijd besteden aan je onderneming dan aan andere werkzaamheden (bijvoorbeeld in loondienst). Was je in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan ben je 'startende ondernemer' en hoef je niet te voldoen aan deze voorwaarde.

Belastingvoordeel ondernemersaftrek gaat naar maximaal 43% 

De ondernemersaftrek is een aftrekpost voor ondernemers. Onder de ondernemersaftrek vallen bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de meewerkaftrek en stakingsaftrek. Voor deze aftrek moet de ondernemer voldoen aan het urencriterium. Daarnaast kunnen ondernemers gebruik maken van de MKB-vrijstelling. Tot 2020 konden zzp'ers met een hoog inkomen de ondernemersfaciliteiten aftrekken tegen het hoogste belastingtarief. Dat is veranderd met ingang van 2020. De maximale aftrek wordt afgetopt. In 2021 is het aftrekpercentage 43%. Dat daalt uiteindelijk naar het laagste belastingtarief. Dan heeft elke zzp'er evenveel belastingvoordeel bij de ondernemersaftrek.

Aankoop bedrijfspand extra belast

Bij de aankoop van bestaand onroerend goed betaal je overdrachtsbelasting. Voor andere panden dan de eigen woning stijgt het tarief in 2021 van 6% naar 8%. Dit tarief geldt als je bijvoorbeeld een bedrijfspand, beleggingspand of vakantiewoning koopt.

Bijdrage zorgverzekeringswet

Over het inkomen uit je onderneming betaal je een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet. De Belastingdienst berekent dit bedrag nadat je de aangifte Inkomstenbelasting hebt ingevuld. Voor ondernemers geldt een verlaagd tarief ten opzichte van werknemers. Dit tarief wordt verhoogd met 0,3%, van 5,45% in 2020 naar 5,75% in 2021.

Belastingvoordeel voor pensioen en arbeidsongeschiktheid is maximaal 49,5%

Betaal je een premie voor een lijfrenteverzekering of arbeidsongeschiktheidsverzekering of leg je geld in op een bankspaarrekening? Dan kun je de premie aftrekken tegen maximaal 49,5%. 

Btw-identificatienummer 

Gebruikmaken van het btw-identificatienummer is sinds 1 januari 2020 verplicht. Heb je je btw-identificatienummer niet meer? Neem dan contact op met de Belastingdienst.