Verzekeren & Oekraïne

VERZEKERENOORLOGOEKRAINESANCTIES

Door de Russische inval verandert de situatie in Oekraïne en aangrenzende regio's voortdurend. Dat kan - ook door nieuwe sancties - effect hebben op verzekerden en op hoe verzekeraars moeten omgaan met wet- en regelgeving. Op deze pagina biedt het Verbond van Verzekeraars meer informatie over de oorlog in relatie tot verzekeren. Neem bij twijfel of vragen altijd contact op met je eigen verzekeraar of adviseur.

Het opnemen van een Oekraïnse vluchtelingen, zijn meestal (voor een bepaald periode) meeverzekerd op de woonhuisverzekering van het gastgezin. De reis- en annuleringsverzekering dekt schades door oorlog meestal niet.

Jelle J. de Boer | manager SFZ

 

“De Nederlandse verzekeringssector is geschokt door de recente Russische inval in Oekraïne. In deze donkere uren van de Oekraïense geschiedenis zijn onze gedachten bij de Oekraïense bevolking en bij iedereen die direct of indirect door de oorlog wordt getroffen. Nederlandse verzekeraars staan volledig achter de sancties die zijn opgesteld tegen Rusland en Belarus en zetten extra capaciteit in om alles snel en gedegen uit te voeren. Verzekeraars verlenen geen financiële diensten en voeren geen transacties uit voor relaties waartegen sancties van kracht zijn. Eventuele tegoeden zijn bevroren en verzekeraars voorkomen dat ze financiële middelen of diensten aan de relatie of betrokkenen ter beschikking stellen. Er vindt regelmatig overleg plaats met onder andere De Nederlandsche Bank (DNB), ondernemersverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland en de Europese koepelorganisatie van verzekeraars Insurance Europe, om de directe en indirecte impact van de oorlog op de verzekeringssector te bespreken én om te bekijken hoe we Oekraïense burgers het beste kunnen bijstaan tijdens deze humanitaire ramp.", aldus Richard Weurding, algemeen directeur Verbond van Verzekeraars, namens de verzekeringssector.

Sanctiewet en regelgeving 

De sanctielijsten (ook die van de VS) worden regelmatig aangepast op basis van verscherpte sancties door onder andere de Verenigde Naties (VN), de Verenigde Staten (VS) en de Europese Unie (EU). Swift-sancties zijn vanaf 12 maart ingegaan. Lees dagelijks dinformatiepagina van DNB voor de laatste stand van zaken.
 

Woonhuisverzekeringen & Aansprakelijkheid

Is schade door vluchtelingen gedekt op je woonhuis- en aansprakelijkheidsverzekering? Oekraïense vluchtelingen die in Nederland door een gezin worden opgevangen, zijn meestal (voor een bepaalde periode) meeverzekerd op de inboedel-, opstal en aansprakelijkheidsverzekering van het gastgezin.

Reisverzekeringen 

De situatie in een land kan snel veranderen, bekijk voordat je een reis boekt altijd de reisadviezen van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Deze zijn leidend voor reisverzekeraars en hebben gevolgen voor de dekking van je reis- en annuleringsverzekering. Schades door oorlog zijn meestal niet verzekerd op je reis- of annuleringsverzekering.


Kredietverzekeringen

Het risico dat een bedrijf loopt wanneer het producten of diensten levert aan debiteuren gevestigd in de Oekraïne die pas na levering hoeven te worden betaald (‘handelskrediet’), is als gevolg van de oorlog verder toegenomen. In reactie op de ontwikkelingen is het goed om dit risico te heroverwegen en eventuele maatregelen te treffen.

Auto- en motorrijtuigenverzekeringen

Hoe zit het met schade veroorzaakt door een Russisch voertuig?

Het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars meldt dat er consequenties zijn nu meerdere Russische banken uitgesloten zijn van SWIFT:

Transportverzekeringen 

Ook de transportsector heeft te maken met de inval van Rusland in Oekraïne en het afsluiten van het luchtruim, waterwegen en grenzen. Security officers van rederijen krijgen vanuit de kustwacht direct signalen door vanuit het ministerie over aanvullende maatregelen die gelden bij een verhoging van het dreigingsniveau. Oekraïne is voor zeeschepen inmiddels afgesloten gebied.

Cyberverzekeringen 

Cyberverzekeringen richten zich niet specifiek op bedreigingen uit een land of regio en kennen daardoor in de regel geen specifieke uitsluiting(en). Maar, ‘oorlog’ kan in sommige gevallen wél opgenomen zijn als uitsluiting. Neem bij twijfel of vragen contact op met je verzekeraar.

Rechtsbijstandsverzekeringen

Het conflict in Oekraïne kan ook leiden tot juridische problemen. Denk aan problemen met geboekte of geannuleerde reizen, leveranciers die gekochte goederen niet leveren of afnemers die bestelde artikelen niet in ontvangst kunnen nemen. Rechtsbijstandsverzekeraars staan in die gevallen voor hun klanten (zowel particulier als zakelijk) klaar en helpen hen verder.

Levensverzekeringen, AOV's en pensioenverzekeringen

Bij levensverzekeringen en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is de kans aanwezig dat overlijden tijdens verblijf in een oorlogsgebied, of als gevolg van oorlogshandelingen, niet verzekerd is. Ook bij pensioenverzekeringen is het mogelijk dat er in zo'n geval bij overlijden geen of een lagere uitkering plaatsvindt.

Verbod op verzekeren van schades door molest 

Het is een reguliere schadeverzekeraar met zetel in Nederland verboden om schades te verzekeren die zijn veroorzaakt door of ontstaan uit een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij die zich in Nederland voordoet. Het verbod geldt alleen voor verzekeraars onder Nederlands toezicht.